Van “Koven in zijn Kot” tot “”Koveken 2020”?
Zonet was er onze online bestuursvergadering met als voornaamste vraag: “Kovekenskermis 2020 organiseren of afgelasten”?
Kunnen we met minder inkomsten alsnog een Reuzenstoet organiseren?
Misschien met extra enthousiasme en steun?
Wordt vervolgd ….. maar voorlopig blijven we ervoor gaan.
Kunstenaar Piet Vervaet heeft alvast voor een aantal mooie en toepasselijke tekeningen gezorgd.