Bestuur

Koveken is een vzw, opgericht volgens de statuten op 24 september 1987.
Jaarlijks vindt er een ledenvergadering plaats waarop alle leden uitgenodigd worden.
Als hoofdactiviteit heeft de vzw het organiseren van de jaarlijkse Kovekenskermis tot doel.

Daarnaast organiseert de vzw enkele evenementen (eetfestijn, Paaseitjes-actie) om financiële middelen bij elkaar te krijgen om de kermis te kunnen financieren.
Bovendien neemt de vzw geregeld deel aan andere folklore-evenementen in binnen- en buitenland om de naamsbekendheid van Koveken binnen de sector te doen toenemen én voor uitwisseling met andere folklore-groepen.

Het huidig bestuur van vzw Koveken bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Stef Rooman – Jutestraat 11 bus 601 – 0479 99 83 31
  • Penningmeester: Brunhilde Van Boven
  • Ondervoorzitter: Guido De Mol – Heirbrugstraat 269 – 09 348 70 47
  • Secretaris: Eddy Van Bockstal – Veerstraat 3 – 0486 43 73 99
  • Gewoon lid: Vincent Van Polfliet – Kouterwegel 104 – 0478 52 27 97
  • Gewoon lid: Tom Muyldermans – Kouterwegel 86
  • Gewoon lid: Bloss Jacobus – Nieuwpoortstraat 105
Het bestuur wordt aangevuld met tientallen meewerkende vrijwilligers.

Alle vragen, opmerkingen, helpende handen enz. zijn steeds welkom bij de bestuursleden.
Ook wie Koveken wil steunen op eender welke wijze kan terecht bij deze mensen of kan een mailtje sturen naar: info@koveken.be