We leerden LECA – Landelijk Expertisecentrum voor Culltuur van Alledag – kennen via onze reuzen: bij verschillende reuzen-evenementen kwamen we elkaar tegen en raakten we aan de praat.

Heel snel waren ze ook geïnteresseerd in Koveken als cultureel fenomeen.  In onze zoektocht naar een nieuw élan voor Koveken zijn we momenteel samen met hen aan het bekijken hoe we Koveken als traditionele lokale traditie levendig kunnen houden.

In de marge van deze gesprekken kwam Ine van Nuffel (stagiaire bij LECA) Wilfried en Mariette bezoeken voor een interview: je vindt de tekst via deze link.