Het bestuur van vzw Koveken wenst buurtbewoners van de Heirbrugwijk, sympathisanten en sponsors van harte alle goeds voor 2018!